Welkom bij Bomenstichting Gouda

Op 15 mei 2013 is de Goudse Bomenstichting opgericht.

Waarom?

Bomen zijn belangrijk en zorgen voor een plezierige Goudse leefomgeving

Wat is het doel van de stichting?
Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving, in het bijzonder behoudenswaardige bomen in de gemeente Gouda. Concreet zal er overleg worden gevoerd met de gemeente en/of andere boomeigenaren en belanghebbenden over ontwerp, aanleg, beheer en reconstructie van boombeplantingen.

Wie?

Betrokken bewoners; Marc Meijer, voorzitter, Leon Verkleij, penningmeester en Jos van der Vondervoort, lid.

Informatie, een vraag of opmerking?

bomenstichtinggouda@gmail.com

Kvk gegevens 57952345

Bankgegevens INGB